Blog

File tra định mức Excel theo thông tư 10/2019/TT-BXD

File tra định mức excel theo thông tư 10/2019/TT-BXD

Nội dung thông tư :

File tra gồm có những nội dung nào theo thông tư mới cập nhập :

STT NỘI DUNG
1 BẢNG PHÂN LOẠI
2 CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
3 CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
4 CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC
5 CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG
6 CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
7 CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
8 CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
9 CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
10 CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
11 CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
12 CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC
13 CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG
14 CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

Link download File Excel này : [sociallocker id=4304] Ấn vào đây để Download Ngay [/sociallocker]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *