Showing all 10 results

Show sidebar

Mẫu dự toán 1 công trình cầu

69.000 29.000
1 Bản mẫu dự toán công trình cầu trên đại lộ Thăng Long tại thành phố hà nội 1 File

Mẫu Dự toán Bể tự hoại

30.000
Mẫu dự toán bể tự hoại , liệt kê đầy đủ các công tác của thi công bể tự hoại

Mẫu dự toán cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực

50.000
Mẫu Dự toán cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực ,Liệt kê đầy đủ các hạng thi công

Mẫu Dự toán cống dọc thoát nước mưa

50.000
Mẫu dự toán cống dọc thoát nước mưa , cung cấp đầy đủ các hạng mục thi công và giá

Mẫu dự toán cống thoát nước ngang, cống thủy lợi

50.000
Mẫu dự toán cống thoát nước ngang, cống thủy lợi , Bao gồm các hạng mục thi công, và giá

Mẫu dự toán hố ga và cống kỹ thuật

60.000
Mẫu dự toán hố ga và cống kỹ thuật, bao gồm đầy đủ các hạng mục thi công và giá

Mẫu dự toán Nền, Mặt đường, Bó vĩa, Hè phố, Bó vĩa, Rãnh Biên

80.000
Mẫu dự toán Nền, Mặt đường, Bó vĩa, Hè phố, Bó vĩa, Rãnh Biên, Bao gồm đầy đủ các hạng

Mẫu dự toán phòng cháy chữa cháy cho công trình

50.000
Mẫu dự toán phòng cháy chữa cháy cho công trình dân dụng , trường học…. bao gồm đầy đủ thi

Mẫu Dự toán thi công lắp đặt hố ga

50.000
Mẫu dự toán hố Ga , cung cấp đầy đủ các hạng thi công hồ ga và giá tham khảo.