Tai lieu thuvienfile com banner thi thu hanh nghe

THI THỬ CHẤM ĐIỂM NHƯ THI THẬT – CÓ KẾT QUẢ LUÔN SAU KẾT THÚC

Đề thi sát hạch bao gồm 25 câu hỏi , trong đó có 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn5 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm ban hành theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 9/6/2021 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP. ( Cập nhập mới nhất )

  • Thời gian thi sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm ( 4 điểm/câu ). Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểmtổng điểm từ 80 điểm trở lên thì mới đạt yêu cầu
  • Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề thi sát hạch bao gồm 10 câu hỏi pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút . Số điểm tối đa cho mỗi đề sách hạch là 40 điểm. Cá nhân Có kết quả từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề

.Chú ý : Phần 1 và 2 (Pháp Luật Chung Và Pháp Luật Chuyên môn) 5 câu chỉ được sai 1 câu, sai 2 câu là không đạt
Đặc Biệt Thi Thử Trên thuvienfile.com : Bạn Có Chức Năng Hiển Thị kết quả các câu trả lời khi nộp xong bài của bạn, bạn sẽ được xem lại câu trả lời của mình để biết câu nào sai rút kinh nghiệm trong lần thi thật ở trung tâm

  • Để thực hiện thi thử bạn cần chắc là bạn đã mua lượt thi . Giá 100.000 đồng/Không Giới hạn Số Lượt Thi Thử trong 5 ngày( đăng ký thanh viên thuvienfile.com để thực hiện thi thử. ). Click Vào đây để mua lượt thi.
  • Nếu Bạn Muốn Tiếp Tục Ôn Tập Miễn Phí trên hệ thống trực tuyến thì Click Vào Đây

Danh Sách Đề Thi Thử Chứng Chỉ Hành Các Lĩnh Vực Của Bộ Xây Dựng

Đề thi được trộn ngẫu nhiên các câu hỏi như cấu trúc thi thật

Click Vào Danh sách đề thi thử bên dưới dưới Để Thực Hiện Thi Thử

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CẤP MỚI
25 CÂU

Khảo sát địa hình
Khảo sát địa chất công trình
Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
Thiết kế cơ điện công trình
Thiết kế cấp thoát nước công trình
Thiết kế xây dựng công trình giao thông
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Giám sát Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
Giám sát Công trình giao thông
Giám sát Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Lĩnh vực Định giá xây dựng
Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng
ĐỀ THI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ – DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG MIỄN THI CHUYÊN MÔN – 10 CÂU PHÁP LUẬT
Khảo sát địa hình
Khảo sát địa chất công trình
Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
Thiết kế cơ điện công trình
Thiết kế cấp thoát nước công trình
Thiết kế xây dựng công trình giao thông
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Giám sát Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
Giám sát Công trình giao thông
Giám sát Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Lĩnh vực Định giá xây dựng
Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chúc Các Bạn đạt kết quả tốt trong thi thử và ôn luyện tốt . Trong Việc Thi chứng chỉ sắp tới.