le ngoc
0983524173 5.00 average rating from 16 reviews

Hiển thị tất cả 21 kết quả

Bản vẽ Đèn chớp vàng cảnh báo giao thông

99.000
Bản vẽ đèn chớp vàng cảnh báo giao thông tại các nút giao, đường ngang.

Bộ hồ sơ thiết kế lập dự án đường giao thông miền núi đầy đủ

200.000
Bộ hồ sơ thiết kế lập dự án đường giao thông miền núi đầy đủ gồm: Thiết kế điển hình,

Bộ hồ sơ thiết kế nút giao có tính đoạn tăng giảm tốc

100.000
Bộ hồ sơ thiết kế nút giao có tính đoạn tăng giảm tốc gồm bản vẽ điển hình, chi tiết

Bộ hồ sơ thiết kế đường cấp V đồng bằng lập BCKTKT

200.000
Bộ hồ sơ thiết kế đường cấp V đồng bằng đầy đủ gồm bản vẽ thiết kế điển hình, bình

Bộ hồ sơ thiết kế đường giao thông nông thôn bê tông xi măng và láng nhựa

350.000
Bộ hồ sơ thiết kế đường giao thông nông thôn bê tông xi măng và láng nhựa đầy đủ

Bộ hồ sơ thiết kế đường giao thông đường cấp III đồng bằng nền gia cố cọc tre

200.000
Bộ hồ sơ thiết kế đường giao thông đường cấp 3 đồng bằng nền gia cố cọc tre Gồm đầy

Bộ hồ sơ thiết kế đường đô thị và đường cấp 3 đồng bằng

250.000
Bộ hồ sơ thiết kế BVTC đường đô thị Bm=15m, Bn=27m, vỉa hè Bvh=12m và đường cấp 3 đồng bằng

File bộ hồ sơ thiết kế đường đô thị Bn=25m.

200.000
File bộ hồ sơ thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thật đường đô thị Bn=25m đầy đủ

File CAD Bảng vẽ đinh phản quang

100.000
File cad bảng vẽ đinh phản quang dùng phổ biến

File Cad Dãi Phân Cách Di Động chuẩn

100.000
file autocad vẽ đầy đủ cấu tạo kích thước dễ dàng sử dụng dải phân cách di động

File thiết kế cống tròn D=1m có cửa phai

50.000
File thiết kế cống tròn D=1m có cửa phai điều tiết nước thủy lợi

Hồ sơ thiết kế BVTC đường miền núi láng nhựa và bê tông xi măng

200.000
Hồ sơ thiết kế BVTC đường miền núi bằng BTXM, và láng nhựa. Gồm trọn bộ từ bản vẽ điển

Hồ sơ thiết kế nền đất yếu sử dụng giếng cát

200.000
Trọn bộ hồ sơ thiết kế nền đất yếu sử dụng giếng cát gồm bản vẽ, thuyết minh, bảng tính

Hồ sơ thiết kế sữa chữa định kỳ đường bộ đầy đủ

200.000
Hồ sơ thiết kế sữa chữa định kỳ đường bộ đầy đủ bao gồm (sữa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước)

Hồ sơ thiết kế sửa chữa đường bộ đang khai thác

200.000
Bộ hồ sơ thiết kế BVTC sửa chữa đường bộ đang khai thác bao gồm bản vẽ, thuyết minh, khối lượng, dự toán, và chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ thiết kế đường cấp 4 đồng bằng

200.000
Hồ sơ thiết kế đường cấp 4 đồng bằng đầy đủ bản vẽ, thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật, bảo trì, dự toán

Hồ sơ đề nghị xin đấu nối nút giao đường gồm đầy đủ file cad, thuyết minh

290.000
Hồ sơ hoàn chỉnh xin đề nghị đấu nối nút giao đường gồm bộ file đầy đủ File cad đầy

Mẫu bảo trì công trình cầu, đường bộ

130.000
Mẫu bảo trì công trình cầu, đường bộ đầy đủ công trình đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối

Mẫu chỉ dẫn lỹ thuật thi công cầu, đường bộ đầy đủ

100.000
Mẫu chỉ dẫn lỹ thuật thi công cầu, đường bộ đầy đủ

Mẫu dự toán cầu nhip 33m dầm I gồm cả đường đầu cầu

100.000
Dự toán đầy đủ cầu 10 nhip 33m dầm I gồm cả đường đầu cầu, đẩy đủ biện pháp thi công

Mẫu dự toán cầu nhịp đúc hẫng cân bằng và nhịp SuperT

100.000
Mẫu dự toán cầu nhịp đúc hẫng cân bằng và nhịp SuperT gồm 13 nhịp, sơ đồ nhịp: (39,15+46+52+45,15)m + (52+85+52)m + (39,15+40+45+50,1+45+39,15)m.