Blog

Chia Sẽ List Thống Kê Cốt thép trong cad cực hay

Auto List Vẽ Thống Kê Thép – Autocad

Dưới đây là các bước để anh em cài đặt và sử dụng lispcad :

Bước 1: Mở autocad vào Tools chọn Option

Bước 2: Các bạn Load File đường dẫn đến Folder Thống kê cốt thép

Bước 3: Tiếp theo các bạn Load Autolisp Thống kê cốt thép vào trong Load Application

Bước 4: Tại Comand lệnh “tkct” để tạo bảng và làm theo chỉ dẫn câu lệnh

Bước 5: Khi yêu cầu chọn thép các bạn nhấn Enter hoặc Space để load hình ảnh thép lên

Bước 6: Click để chọn kiểu thép rồi nhấn Ok 

Bước 7Khi cần sửa bất kì thanh thép nào đã thống kê các bạn chỉ cần đánh lệnh ” tk_mod ” rồi quét chọn thanh thép để sửa

Bước 8: Giao diện để sửa thép

tải về file list trên

Download

Video học autocad từ căng bản đến nâng cao

[Video Khóa học] Autocad Từ Cơ Bản đến Nâng Cao