Blog

Chia sẽ File Spec Chỉ Dẫn Kỹ Thuật Điện của 1 dự án tham khảo

Chia sẽ file spec kỹ thuật điện của 1 dự án cho anh em tham khảo những tiêu chuẩn áp dụng trong dự án phần M&E.

Tải về miễn phí ở dưới đây

Download

Anh em có điều kiện có thể tham khảo thêm :

Full bộ tài liệu về Điện , Cơ Điện hơn Gần 4GB

Full Bộ Bảng Tính file Excel thiết kế cho điện (M&E), Cấp thoát nước, điện, HVAC, điều hòa không khí

Bộ Full 4.1GB Bảng Vẽ Shop Điện Nước ME, HVAC, PCCC và thư viện cad 2D