Blog

Chia sẽ file excel quản lý tiến độ và dòng tiền dự án

Chia sẽ file excel quản lý tiến độ và dòng tiền dự án rất đáng để tham khảo.

Download

——

anh em nào muốn tìm hiểu và thành thạo Ms project thì có thể mua khóa học sau

Video Khóa Học Hướng Dẫn Lập Tiến Độ Và Quản Lý Dự Án Bằng Microsoft Project