Blog

Chia sẽ Ebook Sổ Tay giám sát đường giao thông

Sổ tay giám sát đường giao thông – HAY và CHUẨN

Chương i. Nội dung và cơ sở để thực hiện công tác của tư vấn giám sát trong quá trình thi công xây dựng đường
Chương ii. Công tác chuẩn bị
Chương iii. Công tác xây dựng nền đường đào, đắp và nền đường có xử lý đặc biệt
Chương iv. Công tác xây dựng các công trình thoát nước nhỏ
Chương v. Công tác xây dựng móng đường ô tô
Chương vi. Công tác xây dựng mặt đường nhựa
Chương vii. Xây dựng mặt đường bê tông xi măng
Chương viii. Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng xây dựng đường ô tô phục vụ cho nghiệm thu tổng thể

Tải về

Download