Jon Snow
5.00 average rating from 3 reviews

Hiển thị tất cả 3 kết quả

ACAD_Thư viện mẫu kết cấu thép

100.000
Thư viện gồm rất nhiều bản vẽ tổng hợp các cấu kiện thường gặp kết cấu thép, shop bao che, các chi tiết điển hình dùng, các khung thép tiền chế mãu, kiến trúc nhà xưởng điển hình, cầu thang, thang leo, nóc gió, cửa chớp, tôn, máng xối, các chi tiết liên kết....

Bảng tính Kiểm Tra Chọc Thủng Sàn

100.000
File tính excel Kiểm Tra chọc thủng sàn

Excel_Kết cấu Bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn BS8110/EC2

450.000
Bộ file tính toán bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn BS8110/EC2 bao gồm các file: Menu.xls RCC11 Element Design.xls